ข่าวสารประชาสัมพันธ์

  • บทความน่าสนใจ

    วันที่ : 2014-02-11 22:48:31 ผู้เข้าชม : 1196

    พระประวัติของพระบรมศาสดา สกุลกำเนิดและปฐมวัย ก่อนพุทธศักราช ๘๐ ปี พระนางสิริมายา ราชธิดาของกษัตริย์โกลิยวงค์ผู้ครองกรุงเทวทหะ พระมเหสีของพระเจ้าสุทโธทนะ กษัตริย์ผู้ครองกรุงกบิลพัสดุ์ ทรงประสูติพระโอรส ...

  • ปฎิทินงานบุญต่างๆ ของว...

    วันที่ : 2014-02-11 22:48:12 ผู้เข้าชม : 1188

    ท่านสามารถคลิกลิงค์เชื่ยมโยง งานบุญในภาคเหนือตลอดทั้งปีได้ที่นี่ http://www.templethailand.org/calendar/ เราได้จัดทำเป็นรูปแบบตารางรายเดือนแล้วครับ เพื่อให้ง่ายแก่การเข้าชมและค้นหา ท่านใดสนใจกิจกรรมของวัดต่าง ...